Alla våra tariffer

Prislista

Grundtaxa

gäller för resor från/till staden Košice

 • Entré avgift:
  1,50 €
 • Varje kilometer startade:
  1,11 €
 • Minsta pris:
  7 €

Utökad tariff

om någon av situationerna inträffar

 • Väntar på kunden:
  30 € za 60 min.
 • Nattpris (22:00 - 05:59)
  + 50%
 • Fordonsföroreningar:
  100 €

Det slutgiltiga priset bestäms av LUXI virtuella utskick enligt ovan nämnda tariff innan resan börjar.

Vill du ha något annat?

Maila oss och vår KUNDFRAMGÅNGS-personal
kommer att kontakta dig.