Prajete si komfortné

TAXI z vašej obce do Košíc alebo opačným smerom?

Taxi Košice – Bačkovík, 044 45 teraz už od 33 €
Taxi Košice – Baška, 040 16 teraz už od 14 €
Taxi Košice – Belža, 044 58 teraz už od 26 €
Taxi Košice – Beniakovce, 044 42 teraz už od 18 €
Taxi Košice – Bidovce, 044 45 teraz už od 28 €
Taxi Košice – Blažice, 044 16 teraz už od 29 €
Taxi Košice – Bočiar, 044 57 teraz už od 26 €
Taxi Košice – Bohdanovce, 044 16 teraz už od 27 €
Taxi Košice – Boliarov, 044 47 teraz už od 37 €
Taxi Košice – Budimír, 044 43 teraz už od 17 €
Taxi Košice – Bukovec, 044 20 teraz už od 18 €
Taxi Košice – Buzica, 044 73 teraz už od 42 €
Taxi Košice – Cestice, 044 71 teraz už od 31 €
Taxi Košice – Čaňa, 044 14 teraz už od 22 €
Taxi Košice – Čečejovce, 044 71 teraz už od 34 €
Taxi Košice – Drienovec, 044 01 teraz už od 47 €
Taxi Košice – Družstevná pri Hornáde, 044 31 teraz už od 16 €
Taxi Košice – Ďurkov, 044 19 teraz už od 29 €
Taxi Košice – Geča, 044 10 teraz už od 18 €
Taxi Košice – Gyňov, 044 14 teraz už od 26 €
Taxi Košice – Haniská, 044 57 teraz už od 20 €
Taxi Košice – Chrastné, 044 44 teraz už od 21 €
Taxi Košice – Jasov, 044 23 teraz už od 41 €
Taxi Košice – Kecerovce, 044 47 teraz už od 39 €
Taxi Košice – Kechnec, 044 58 teraz už od 30 €
Taxi Košice – Kokšov-Bakša, 044 13 teraz už od 20 €
Taxi Košice – Kostoľany pri Hodnáde, 044 31 teraz už od 15 €
Taxi Košice – Košická Belá, 044 65 teraz už od 29 €
Taxi Košice – Košická Polianka, 044 41 teraz už od 16 €
Taxi Košice – Košické Oľšany, 044 42 teraz už od 14 €
Taxi Košice – Kráľovce, 044 44 teraz už od 20 €
Taxi Košice – Kysak, 044 81 teraz už od 36 €
Taxi Košice – Malá Ida, 044 20 teraz už od 16 €
Taxi Košice – Medzev, 044 25 teraz už od 51 €
Taxi Košice – Mokrance, 045 01 teraz už od 39 €
Taxi Košice – Moldava nad Bodvou, 045 01 teraz už od 45 €
Taxi Košice – Nižná Myšľa, 044 15 teraz už od 24 €
Taxi Košice – Nižný Klatov, 044 12 teraz už od 17 €
Taxi Košice – Perín-Chym, 044 74 teraz už od 36 €
Taxi Košice – Poproč, 044 24 teraz už od 46 €
Taxi Košice – Rankovce, 044 45 teraz už od 41 €
Taxi Košice – Rozhanovce, 044 42 teraz už od 17 €
Taxi Košice – Ruskov, 044 19 teraz už od 27 €
Taxi Košice – Sady nad Torysou, 044 41 teraz už od 12 €
Taxi Košice – Seňa, 044 58 teraz už od 28 €
Taxi Košice – Skároš, 044 11 teraz už od 29 €
Taxi Košice – Slanec, 044 17 teraz už od 37 €
Taxi Košice – Sokoľ, 044 31 teraz už od 18 €
Taxi Košice – Sokoľany, 044 57 teraz už od 23 €
Taxi Košice – Svinica, 044 45 teraz už od 29 €
Taxi Košice – Šemša, 044 21 teraz už od 23 €
Taxi Košice – Trstené pri Hodnáde, 044 11 teraz už od 30 €
Taxi Košice – Turňa nad Bodvou, 044 02 teraz už od 55 €
Taxi Košice – Valaliky, 044 13 teraz už od 16 €
Taxi Košice – Veľká Ida, 044 55 teraz už od 28 €
Taxi Košice – Vtáčkovce, 044 47 teraz už od 31 €
Taxi Košice – Vyšná Myšľa, 044 15 teraz už od 24 €
Taxi Košice – Ždaňa, 044 11 teraz už od 25 €

Naplánujte si svoju cestu vopred

Spoľahnite sa na LUXI